วิธีใช้งาน ระบบรายงานผลการดำเนินการ ตส.310

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โทร. 0-2553-8111
เบอร์ต่อสำหรับสอบถามเรื่องการกรอกข้อมูลใน ตส.310
หมวด 1 อุตสาหกรรมเบาและเกษตร
คุณกรณิศ ชุติวรรณ์ koranis@boi.go.th ต่อ 6104
คุณภัทร์นรินทร์ คะนาค phatnarin@boi.go.th ต่อ 6156
คุณกาญจนา กาญจนนัติ koranis@boi.go.th ต่อ 6109
คุณสุจิตรา แก้วแสง koranis@boi.go.th ต่อ 6195

หมวด 2 อุตสาหกรรมโลหะ เครื่องจักร รถยนต์ เหมืองแร่
คุณสรีย์ พุทธา sari@boi.go.th ต่อ 6192
คุณสุรินทร์ สมเหนือ surins@boi.go.th ต่อ 8358

หมวด 3 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
คุณศิวพร ศิริวัฒน์ siwaporn@boi.go.th ต่อ 6187
คุณประภา สุทธิประภา prapa@boi.go.th ต่อ 6145

หมวด 4 อุตสาหกรรมพลาสติก เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี งานบริการและสาธารณูปโภค
คุณอดิศร พงศ์อัมพรบุณย์ adisornp@boi.go.th ต่อ 6205
คุณศิริลักษณ์ สุวรรณกูล siriluk@boi.go.th ต่อ 6185

เบอร์ต่อสำหรับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ ตส.310
นายเฉลิมชัย เพาะบุญ chalermchai@boi.go.th โทร. 0-2553-8413

การตั้งค่าก่อนการใช้งาน (**รองรับเฉพาะ Internet Explorer เวอร์ชัน 8-11 เท่านั้น)

กรณีที่ใช้ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 และ 11
ไปที่ Tools ซึ่งอยู่บนซ้ายของ browserถ้าไม่มีเมนูให้คลิกให้ทำดังนี้


คลิกขวาที่แถบด้านบนของ browser และคลิกซ้ายเลือกตรง menu ให้มีเครื่องหมายถูกติ้กข้างหน้าก็จะปรากฏออกมา ดังรูป


แล้วเลือก Compatibility View setting


จะปรากฏ popup ให้ใส่ link ในช่อง Add this website ตามภาพ แล้วกดปุ่ม Add

จะได้ดังภาพ>>
แล้วคลิกปุ่ม Close

วิธีใช้งานระบบ

1. เข้าไปที่ https://boieservice.boi.go.th/PM แล้วกรอก User ID และ Password ที่ได้รับจาก BOI ลงไป
สำหรับท่านที่ยังไม่มี Account ติดต่อขอรับได้ที่ สำนักสารสนเทศการลงทุน ชั้น 3 BOI (ติดต่อ คุณปนัดดา โทร. 02-5538190, คุณสมพงษ์ โทร. 02-5538111 ต่อ 8189) หรือศูนย์ภูมิภาคทั้ง 7 แห่ง (รอรับได้เลย)

เอกสารที่ใช้ในการขอรับ Account เพื่อ Login เข้าระบบตรวจสอบสถานะของเอกสารทางอินเตอร์เน็ต และระบบรายงานผลการดำเนินงาน ตส.310

รูปที่ 1 การ Login เข้าใช้งานระบบ


2. กดปุ่มกรอกข้อมูล

รูปที่ 2 เรื่องที่บริษัทต้องจัดส่งก่อนถึงกำหนดเวลา


3. เลือกรอบบัญชี

รูปที่ 3 การเลือกรอบบัญชี


4. กรอกข้อมูลให้ครบทุกหน้า โดยจะกรอกหน้าไหนก่อนก็ได้ จากเมนูด้านบน (ควรกดปุ่มบันทึกเป็นระยะ เพื่อป้องกันข้อมูลหาย)

รูปที่ 4 การเพิ่มชื่อผู้ถือหุ้น


5. แนบไฟล์ให้ครบทั้ง 4 รายการ หากแนบไฟล์ไม่ได้ ให้ส่งไฟล์ดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ช่วยแนบให้ ตามอีเมล์ด้านบน

รูปที่ 5 การแนบไฟล์


6. หากกรอกข้อมูลไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งเตือนให้ทราบ

รูปที่ 6 หน้าตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอก
7. เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว สามารถกดปุ่มส่งคำขอได้เลย (ไม่ต้องส่งแบบฟอร์มที่เป็นกระดาษไปยังสำนักงาน ฯ แล้ว)
8. หากกดปุ่มส่งคำขอในหน้าสุดท้ายแล้ว บริษัทจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้เอง ให้อีเมล์แจ้งคุณเฉลิมชัย (chalermchai@boi.go.th) เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง