ด้วย สกท. จะดำเนินการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการ สกท. จำนวน 7 คน เพื่อทำหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการ สกท. (ที่มาจากการเลือกตั้ง) ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ได้รับการคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวของแต่ละสำนัก

          การคัดเลือกกรรมการ : ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์โหวต โดยให้ลงคะแนนได้คนละไม่เกิน 10 คน ซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 7 อันดับแรกจะได้เป็นกรรมการฯClick ที่นี่ เพื่อทำการโหวต *
Click ที่นี่ เพื่อทำการโหว
ข้อแนะนำ
* หลังจากคลิ๊กที่ Click ที่นี่ เพื่อทำการโหวต แล้วหากพบหน้า

ให้ปฏิบัติดังนี้
1. คลิ๊กที่
2. ทำการ Login ด้วย Username และ Password เดียวกันกับที่เข้าใช้ BOIINTRANET เพื่อเข้าทำการโหวต